SI / EN
Down_arrow Povpraševanje

Zgodovina

Zgodovina:

V 19. stoletju je s pridobivanjem pričel kmet Cezlak. Leta 1891 je z dovoljenjem Windischgrätzov počistil pobočje in pričel z lomljenjem kamna. Leta 1905 so upravljanje kamnoloma prevzeli Windischgrätzi, ki so do leta 1910 naredili prve geološke raziskave. V tem času so zgradili ozkotirno železnico do nekaj kilometrov oddaljene Oplotnice ter elektrarno na enosmerni tok. Windischgrätzi so kamnolom upravljali do leta 1919, ko ga je odkupil nemec Erlich.

Zaradi gospodarske krize v letih od 1930 do 1935 kamnolom ni deloval. Po letu 1935 so kamnolom ponovno odprli, vendar se je intenzivnejša proizvodnja začela šele po letu 1938. Leta 1941 so Nemci obrat podržavili in ga predali avstrijskemu podjetju SS GRATZ.
Po drugi svetovni vojni so kamnolom nacionalizirali. Granitna industrija Oplotnica je postala novi upravitelj kamnoloma. Leta 1949 je bilo v kamnolomu zaposlenih 550 delavcev. Izdelovali so predvsem kocke za tlakovanje cest.

Leta 1962 se je kamnolom začel povezovati z okoliškimi kamnolomi, ki so do leta 1976 delovali pod skupnim imenom INGMAG.

Leta 1984 so delavci izglasovali odločitev o priključitvi k podjetju Mineral iz Ljubljane. Podjetje Mineral je imelo takrat že odprte kamnolome apnencev Drenov Grič, Lesno Brdo in Podpeč. Že prvo leto po priključitvi je takratno vodstvo pričelo s posodabljanjem kamnoloma. Prva večja novost v pridobivanju je bila vpeljana leta 1985 z metodo perforacijskega vrtanja . Leta 1993 je bila v kamnolomu uvedena nova metoda pridobivanja tonalita v steni z diamantno žico. Postavljeno je bilo tudi 25 tonsko dvigalo.